bus_wifi

Friese bussen krijgen draadloos internet

ns bussen
Mooi artikel op nu.nl en in de telegraaf over hoe de provincie Friesland jongeren betrekt bij de inrichting van nieuwe bussen.

democratie

De representatieve democratie loopt tegen haar grenzen aan

 

Het systeem van een representatieve democratie loopt tegen haar grenzen aan. De samenleving verandert namelijk. Roel in ‘t Veld wijst in zijn artikel over ‘de vormgeving van de institutionele democratie’ (2002) op verschillende voorbeelden: globalisering, ontideologisering, virtualisering, informatisering en fragmentarisering van waardepatronen. Dit zijn voorbeelden om de institutionele vormgeving van de democratie ter discussie te stellen. In ‘t Veld zegt dat de instituties zoals de Tweede Kamer en de Raad instrumenteel zijn ten opzichte van de beginselen van de representatieve democratie. Verandert de samenleving dan moet je dus kijken naar de rol die instituties en de daarbijbehorende processen spelen. Dit betekent dat ook kritisch gekeken kan worden naar de institutionele vormgeving van de representatieve democratie.

 

De veranderende samenleving heeft er toe geleid dat de vereenzelviging van het beginsel van volksvertegenwoordigingen met de legitimatie van beslissingen op de schop moet. Legitimiteit kan ook op een andere manier tot stand gebracht worden waarbij wordt ingespeeld op de andere opstelling van de samenleving. Met het organiseren van vormen van burgerparticipatie in het algemeen en meer processen van interactief bestuur in het bijzonder, hoopt de overheid de genoemde problemen van afnemende sturingscapaciteit en legitimiteit op te lossen (Boedeltje, 2009).