privacy

Onderzoek naar privacy-aspecten Big Data

Minister Kamp schrijft in een brief aan de Kamer dat hij volgend jaar meer inzicht wil krijgen in de privacy-aspecten van Big Data. “De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie en het internet zorgen voor een snelgroeiende stroom aan gegevens die vaak herleidbaar zijn tot personen.”

 

Kamp geeft aan dat er vorig jaar al een impuls is gegeven aan zogenoemde ‘Privacy-by-Design’ oplossingen door middel van het Actieplan Privacy. Wat houdt dat in? Privacy by Design geeft het raamwerk en de functionele eisen waaraan een systeem moet voldoen. Het Actieplan Privacy verzamelt de beste technologieën en praktijken om privacy beter te beschermen. Hierdoor dient er bekendheid te zijn met de beschikbare oplossingen en vervolgens moeten de oplossingen praktisch ingezet worden door organisaties.

 

Er komt ook een werkgroep die als opdracht krijgt om de relatie tussen Big Data en profilering en de bescherming van grondrechten verder te verkennen. Kamp meldt in de Kamerbrief over voortgangsrapportage (uitwerking visie op telecommunicatie, media en internet), dat de Kamer voor eind 2015 zal worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek van de expert groep.

 

Verder wordt gewerkt aan een keurmerk ‘Veilig Internet’ voor het MKB. Doel van dit keurmerk is dat het de kwetsbaarheid voor digitale inbraken vermindert en bijdraagt aan het vertrouwen in de digitale economie. De aanvankelijke kosten worden eerst door de overheid gedragen. Het is de bedoeling dat ondernemers in de toekomst zelf het keurmerk kunnen aanvragen. Het Agentschap Telecom zal nader onderzoek doen naar risico’s voor de samenleving en mogelijk oplossingen.

 

Bron: www.emerce.nl