Screen Shot 2015-11-17 at 12.09.20

Artikel Huiselijk Geweld monitor

BigData.Company heeft een applicatie ontwikkeld voor de gemeente Zaanstad. In het Noordhollands Dagblad is hier een artikel over geschreven! Lees dit hieronder:

 

Wijken verkennen via de computer

 

ZAANSTAD – Is het mogelijk om huiselijk geweld te voorspellen? Wie dat lukt, zou de Nobelprijs verdienen. De gemeente Zaanstad heeft een poging gedaan via data-analyse. Een experiment, om te zien wat er mogelijk is met de vele gegevens waar de gemeente en andere instanties over beschikken.

 

Big data’ ofwel computeranalyses van grote hoeveelheden gegevens veroveren de wereld. Nu de digitale samenleving enorme hoeveelheden gegevens genereert en computers die razendsnel met elkaar kunnen vergelijken, biedt dit nieuwe mogelijkheden. Internetwinkels gebruiken data-analyse om te voorspellen wat hun klanten willen kopen. De politie probeert op deze manier te raden waar en wanneer een inbraakgolf te verwachten is.

 

Ook de gemeente Zaanstad is nieuwsgierig wat je met big data kunt doen, en wel op sociaal gebied. ,,We zouden graag heel precies kunnen bijhouden wat de ontwikkelingen zijn in de wijken. Zodat je precies weet waar je op moet inzetten. En snel kunt zien of je beleid inderdaad effect heeft’’, aldus Saskia de Man, adviseur in dienst van Zaanstad.

 

Om de grenzen te verkennen, is dit jaar in twee wijken – Poelenburg en Zaanstad-Noord – een proefproject rond het thema huiselijk geweld uitgevoerd. ,,Dit thema is uitgekozen op verzoek van de jeugdteams. Die zouden er graag meer zicht op krijgen. Komt het veel voor? Wanneer moeten ze er alert op zijn? Dat wilden ze wel graag weten’’, aldus De Man.

 

Op zoek naar een antwoord, werd in samenwerking met het bedrijf Big Data Company een Huiselijk Geweld Monitor opgesteld. Hierin werd per buurt het aantal meldingen huiselijk geweld bijgehouden. Bovendien bevat deze database allerlei andere gegevens over de bevolking in de buurt. Zoals: hoe veel is er sprake van lage inkomens, van GGZ-zorg, van eenoudergezinnen, van echtscheidingen, van gedragsproblemen bij kinderen of van alcoholverslaving. De Man: ,,Dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan stress in gezinnen. En dus waarschijnlijk het risico op huiselijk geweld vergroten.”

 

De gegevens werden verzameld bij de gemeente, de GGD, de politie, het meldpunt Veilig Thuis, Brijder verslavingszorg, de ggz-instelling Parnassia Groep en een aantal scholen. Die ondertekenden allemaal eerst een contract over het waarborgen van de privacy. Ook los daarvan is die gegarandeerd, verzekert Mark Smit, afdelingshoofd informatievoorziening bij de gemeente. ,,De gegevens zijn ingevoerd per buurt of straat, niet per adres. Niemand kan ze tot personen herleiden.’’

 

Maar goed, wat was het antwoord? Helaas, Zaanstad krijgt de Nobelprijs niet. ,,De gegevens over de gezinnen in wijken met meer of minder huiselijk geweld leidden niet tot duidelijke patronen. Er kwam geen ’recept voor huiselijk geweld’ naar voren. Je kunt niet zeggen ’als factor X veel voorkomt, is er ook vaak huiselijk geweld’ ’’, zegt Mark Smit. Sommige wijken scoorden hoog op een reeks factoren, maar niet op huiselijk geweld. Dat is interessant, maar leidt dus niet tot een scherpe verklaring van het verschijnsel.

 

Het was eigenlijk ook een gemankeerd experiment. Veel gegevens waren alleen op wijk- of buurtniveau bekend, niet op straatniveau of per huisadres. Smit: ,,Pas als je de factoren per huisnummer zou kunnen verzamelen, zou je de invloed ervan echt kunnen zien.’’

 

Was het dus weggegooid geld? Nee, vinden De Man en Smit. Het experiment heeft de samenwerking tussen de instanties verbeterd. Ze weten van elkaar beter wat ze weten. Ook heeft het project de jeugdteams meer inzicht gegeven. Ze weten nu hoe vaak huiselijk geweld voorkomt en ze weten meer over de bevolking in hun wijk. ,,De jeugdteams zeggen dat ze het heel leerzaam vinden’’, zegt Saskia de Man. ,,Ze hebben nu ook meer houvast om met mensen in de wijk een gesprek aan te gaan. En dat is belangrijk, want huiselijk geweld is niet iets waar je gemakkelijk over praat. Eigenlijk is mijn conclusie in het algemeen: data op zich zijn niet het belangrijkste. Het grootste belang ervan is dat ze een aanleiding zijn tot gesprek.”

 

Zaanstad wil in samenwerking met de VNG de Huiselijk Geweld Monitor verder ontwikkelen. De gemeente wil ook kijken wat big data analyse kan betekenen voor de thema’s eenzaamheid en opsporing van uitkeringsfraude.

 

Bron: NoordHollands Dagblad