Big Data en de 3 decentralisaties – Think Big…

3D

 

Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet: gemeenten krijgen er veel taken erbij. Want welke overheden staan er nou dichter bij bewoners dan zij, luidt het idee. Een goede, lokale uitvoering vraagt echter om samenwerking, ook met burgers zelf. Gemeenten moeten hiertoe meer zicht krijgen op de zelfredzaamheid van burgers. Want alleen dan kun je de juiste, aanvullende hulp bieden. Maar zelfredzaamheid van een individu kun of mag je niet altijd volledig in kaart brengen. Op maat bedienen is daardoor mission impossible. Hoe krijg je als gemeente zelfredzaamheid toch goed in beeld, en kun je deze zelfs bevorderen? En hoe kan je als gemeente bepalen waar je welke resources toekent…

 

Welke wijk?
Het gebruik van Big Data biedt de oplossing. Kijk maar eens welke data voorhanden zijn. In Nederland is op het niveau van tien huishoudens in kaart gebracht hoe tevreden men is over de wijk, of de wijk leefbaar is, welke voorzieningen er zijn, enzovoorts. Gemeenten zitten op een schat aan data van onschatbare waarde. Combineer je deze data met social media en eerdere onderzoeken dan zijn er patronen te herkennen in buurten en wijken…

 

Voorspellingen
Wat is de mate van zelfredzaamheid op diverse domeinen in elk van deze wijken? Dit kun je vrij nauwkeurig definiëren met de Big Data-aanpak. Zo maakt de slimme infrastructuur Grabble met Big Data en via beproefde en eigen methodieken een voorspellende analyse van een wijk en zijn bewoners. Grabble is zelflerend en intelligent: het vergaart inzichten in de behoefte van een burger en de wijk. En doet op basis hiervan proactief aanbevelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid in de wijk.

 

Real time monitoren
Met het real time monitoren van zelfredzaamheid van burgers in een wijk valt voor gemeenten een hoop te winnen. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van wijken en bewoners en kunt deze voorspellen. Daardoor kun je gedoseerd actie ondernemen en problemen voorkomen. Je merkt veranderingen in een wijk op tijd op en kunt op basis van volledige informatie snel ingrijpen en bijsturen. En daarmee bevorder je de zelfredzaamheid van bewoners. Hoeveel besparingen zouden gemeenten hiermee realiseren? Think Big…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*