Pulse Society

Meten van Zelfredzaamheid met Big Data

Met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) kunnen hulpverleners en beleidsmedewerkers inzicht krijgen in de mate waarin inwoners voor zichzelf kunnen zorgen. Momenteel wordt dit voornamelijk gedaan met behulp van enquêtes.

 

In samenwerking met de Gemeente Utrecht en twee universiteiten hebben we een toepassing ontwikkeld die inzicht geeft in de zelfredzaamheid van inwoners tot op buurtniveau. Het dashboard van de toepassing geeft inzicht in welke problematiek er speelt en wat de ernst van die problematiek is.

 

Door open data sets, Gemeente data en ingekochte data te combineren kunnen we op domein niveau (bijvoorbeeld Werk & inkomen, of Mantelzorg) trends door de tijd heen volgen. Dit biedt handvatten voor beleidsmedewerkers om sturing aan te passen. Omdat ook context informatie (bijvoorbeeld de samenstelling van de buurt) wordt weergegeven,  kan vanuit hulpverleners bepaald worden hoe problematiek wordt aangepakt.

Pulse Domestic

Inzicht in factoren van Huiselijk Geweld met Big Data

Huiselijk geweld is een uitdagend onderwerp voor gemeenten. De diversiteit aan instanties die een bijdrage leveren aan signalering, constatering en oplossen van het probleem maakt het complex. Inzicht krijgen in waar de problematiek zit, hoe groot deze problematiek is en waardoor dit veroorzaak wordt zou de sturing effectiever en efficienter kunnen maken.

 

In samenwerking met een drietal gemeenten heeft BigData.Company een monitor ontwikkeld waarbij objectieve statistieken met betrekking tot huiselijk geweld, gecombineerd worden met context data en data van instanties. Hierdoor is een gemeente in staat de problematiek in een vroegtijdig stadium te signaleren. Zodoende gaat de organisatie op een data-gedreven manier om met het maken en aanpassen van beleid.

Meer informatie

+31 84 876 333 6

×
Data als doolhof

datadoolhof

×