Met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) kunnen hulpverleners en beleidsmedewerkers inzicht krijgen in de mate waarin inwoners voor zichzelf kunnen zorgen. Momenteel wordt dit voornamelijk gedaan met behulp van enquêtes.

 

In samenwerking met de Gemeente Utrecht en twee universiteiten hebben we een toepassing ontwikkeld die inzicht geeft in de zelfredzaamheid van inwoners tot op buurtniveau. Het dashboard van de toepassing geeft inzicht in welke problematiek er speelt en wat de ernst van die problematiek is.

 

Door open data sets, Gemeente data en ingekochte data te combineren kunnen we op domein niveau (bijvoorbeeld Werk & inkomen, of Mantelzorg) trends door de tijd heen volgen. Dit biedt handvatten voor beleidsmedewerkers om sturing aan te passen. Omdat ook context informatie (bijvoorbeeld de samenstelling van de buurt) wordt weergegeven,  kan vanuit hulpverleners bepaald worden hoe problematiek wordt aangepakt.