Presentatie Big Data en zelfredzaamheid

Presentatie Big Data & zelfredzaamheid

 

Ik heb een softwareoplossing ontwikkeld wat op basis van Big Data de zelfredzaamheid in een wijk kan monitoren. Het systeem kan tevens met behulp van intelligente machine learning methodes voorspellen hoe de zelfredzaamheid zich in een wijk zal gaan ontwikkelen. Het systeem geeft aanbevelingen over mogelijke interventies om de zelfredzaamheid in de wijk te verbeteren.


Ik heb deze oplossing gepresenteerd als één van de finalisten van Come Together namens TSN Thuiszorg. Onder het motto van Come Together hebben ActiZ, PGGM en Microsoft het initiatief genomen om krachtenbundeling en samenwerking tussen bedrijven en branches te bevorderen. Dit was een voorronde van TedxBinnenhof en de ideeën die hier gepitched werden moesten dan ook bijdragen aan ‘Ideas Worth Spreading’ en dienden tevens een rol te vervullen bij de aanpak van grote maatschappelijke problemen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*