privacy1Bij het ontwerp, ontwikkeling en gebruik van het platform volgen wij het Privacy-By-Design principe. Dat betekent dat BigData.Company richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese privacy richtlijnen volgt.

 

Verzameling, Verwerking & Opslag

privacy2

Verzamelen
De data is afkomstig van het internet en van bronnen die zijn aangeleverd door samenwerkende organisaties. Zowel publiek al privaat. De datascraper – het mechanisme wat de data verzameld – is ingesteld zodat de verzamelde data niet terug te leiden is naar een specifiek persoon. Er wordt geen data verzameld gerelateerd aan persoonsgegevens.

Verwerken
Het platform koppelt verschillende databronnen aan elkaar en combineert de data. Zodoende worden stapelingen inzichtelijk gemaakt op het moment dat verschillende databronnen iets zeggen over dezelfde parameter. Op onze cloud-servers zal nooit persoonsgevoelige data verwerkt worden.

Opslag
De verzamelde data wordt opgeslagen op onze servers. De opslag van data vindt plaats bij een Europese organisatie zodat de data onderhevig is aan de Europese privacyregelgeving. De data wordt niet verstrekt aan derden en wordt niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is.

Wat mag met data

privacy3

 

 

 

Open Data. Is publiek ontsloten data en mag gebruikt worden onder alle omstandigheden

 

 

Geaggregeerde Data. Mag vrij gebruikt worden wanneer de data niet-herleidbaar naar personen gemaakt wordt.

 

 

Persoonlijke Data. Voor gevoelige data is een bewerkersovereenkomst noodzakelijk.