Waar zijn in 2024 in Rotterdam genoeg seniorenwoningen beschikbaar?

geschikte huizen vs nodig

=================================
Paul is Masterstudent aan de TU Delft, faculteit Technische Natuurkunde. Hij werkt bij BigData.Company als Data Analyst en schrijft elke week een blog over interessante, handige of opmerkelijke data. Paul gebruikt voor de bewerking en visualisatie uitsluitend open source tools zoals Google Refine, Fusion Tables, GoogleMaps JSfiddle.
=================================

Zijn er genoeg geschikte woningen voor ouderen over 10 jaar?

Babyboomers. Iedereen kent het begrip wel. De dikke van Dale zegt:

 

ba·by·boo·mer (de; m,v; meervoud: babyboomers)

1 iem. die geboren is tijdens een babyboom, m.n. die van na 1945

 

Na de oorlog was het een tijd van repopulatie. Een gezin met minstens vier kinderen was meer regel dan uitzondering. De groei van het aantal geboortes is goed te zien in het onderstaande figuur.

Babyboom
De periode na de oorlog wordt de babyboom genoemd. De kinderen die toen geboren werden, zijn onbedoeld de oorzaak van de tegenwoordige vergrijzing van Nederland. Anders gezegd: de kinderen van toen zijn de ouderen van nu. Deze generatie wordt steeds ouder en heeft dus ook steeds meer behoefte aan zorg nodig.

Thuiswonen
Toch wil 85% van de ouderen zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen. Onze vraag was dan ook: kan dit? Om deze vraag te beantwoorden, is gekeken naar het aantal huizen dat voor ouderen geschikt is om in te wonen of aan te passen en naar het aantal ouderen over 10 jaar. Hiermee kan een ruwe benadering gemaakt worden om te kijken in welke gebieden in 2024 meer woningen nodig dan beschikbaar zijn. Ik kwam er achter dat dit vraagstuk een hele studie op zich is.

Aannames
Ik moest daarom een aantal aannames maken:

  • Ik heb bijvoorbeeld aangenomen dat huizen van voor 1960 niet bewoonbaar of aanpasbaar zijn voor ouderen. Ook bovenwoningen zonder lift etc. zijn niet geschikt.
  • Voor het aantal ouderen (van boven de 65) heb ik de huidige leeftijdscurve 10 jaar opgeschoven. De ouderen die nu boven de 80 zijn heb ik geschrapt. Dit klinkt cru maar het gaat om een schatting. Er zullen namelijk bijvoorbeeld ook mensen van tussen de 55 en 65 jaar oud overlijden, die wel meegeteld worden.

Resultaten
Ik heb gekeken naar de buurten van Rotterdam. De databestanden komen van het CBS en van de buurtmonitor van Rotterdam. In de map is goed te zien in welke buurten – onder de huidige omstandigheden – er over 10 jaar problemen zouden kunnen ontstaan. Fel rood betekent bijvoorbeeld dat er veel meer ouderen zullen zijn dan geschikte huizen. Fel groen betekent op zijn beurt weer dat er veel meer geschikte huizen zullen zijn dan er nodig zijn.

In de legenda staat dit duidelijk uitgebeeld.


LegendaOuderen

Verder onderzoek
Nu hoor ik u denken: toch niet elke oudere heeft een eigen woning nodig? Nee dat klopt. Uit onderzoek is gebleken dat tegenwoordig zo’n 54 procent van de ouderen nog samen woont. In 2024 zal dit percentage waarschijnlijk hoger zijn (met het oog op de betere levensverwachtingen) dus ik heb geschat dat het zo’n 60 procent zal zijn. Een kleine rekensom: als van 100 mensen 60 procent samenwoont, zijn er 70 woningen nodig. Het is weer allemaal op aannames gebaseerd en verder onderzoek zal nodig zijn. Zoals ik al zei: het is een hele studie op zich. Toch geeft de kaart van Rotterdam de potentiële probleemgebieden weer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*