Zie je de bui al hangen?

regenwolk

 

Stel je voor dat elke Tweet een heel klein druppeltje is in een enorme regenbui. En je weet dat die flinke bui wordt voorspeld in jouw regio. Dan neem je op tijd maatregelen om te voorkomen dat je doorweekt raakt, toch? Hoeveel nattigheid zouden overheden kunnen voorkomen door met de Big Data-aanpak nauwkeurig voorspellingen te doen? Op het gebied van veiligheid valt hiermee een hoop te winnen. Zelfs als je uitsluitend social media data als input gebruikt.

 

Twitcident
Neem nou Twitcident: dit detecteert, filtert en analyseert berichtgeving via Twitter tijdens grote evenementen [http://www.youtube.com/watch?v=u4iyflqPjPw]. Een grote berg actuele, ongestructureerde data op Twitter wordt via slimme filters gepresenteerd. Deze snelle én betrouwbare informatie geeft een overzicht van de situatie, hoe burgers deze beleven en welke informatiebehoefte bestaat.

 

Crowd control
Twitcident routeert deze gegevens via het politieservicecentrum naar verschillende medewerkers. Handig voor hulpverleners. Maar ook voor gemeente- en politievoorlichters: zij kunnen met hun berichtgeving inspelen op de informatiebehoefte. De recherche-informatieafdeling van de politie kan de gegevens gebruiken in analyses. En ook de Crowd Control Room is uitgerust met Twitcident.

 

Predictive policing
Bovenstaande oplossingen maken nog niet echt gebruik van Big Data. Er wordt hier namelijk gebruik gemaakt van één databron. Ook ontbreekt een voorspellend karakter. Hoe je daarentegen succesvol Big Data inzet bij het voorspellen en voorkomen van criminaliteit, bewijst ‘predictive policing’ door de politiedivisie Foothill in Los Angeles. Met de tool van leverancier PredPol wordt hier voorspeld in welke wijk criminaliteit gaat plaatsvinden. PredPol maakt zijn voorspellingen slimmer: het kijkt terug én vergroot de waarschijnlijkheid van de uitkomsten van de analyse. Dit doet het door het algoritmiseren van sociale wetenschappen, zoals de theorie van ‘near repeats’.

 

Criminaliteit gedaald
In het werkgebied van politiedivisie Foothill is door ‘predictive policing’ in een halfjaar tijd de criminaliteit gedaald met 12%. Bij de andere divisies in de stad steeg de criminaliteit in diezelfde periode. ‘Predictive policing’ is geen vervanging van de huidige kennis, ervaring en vaardigheden, maar een efficiëntere en effectievere werkwijze. Zoals Los Angeles Police Chief Charlie Beck het zo treffend verwoordt [http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7404996n%E2%80%A8%3E]: “I’m not going to get more money. I’m not going to get more cops. I have to be better at using what I have, and that’s what predictive policing is about.”

 

Fraude
Met minder budgetten moeten overheden steeds meer doen. En de huidige manier van werken? Die voldoet niet meer. Gelukkig biedt Big Data een nieuw vooruitzicht. Zo werk ik nu aan een model om Big Data in te zetten bij verschillende vormen van fraude. Wat zou het opleveren als gemeenten hiermee veel nauwkeuriger huishoudens kunnen benaderen? Hoe mooi zou het zijn als je veel minder huishoudens onterecht lastig hoeft te vallen en zo minder inbreuk op privacy maakt? In mijn volgende blog meer over dit zonnige perspectief.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*